O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.08, godz. 13:57
kontakt
BUMECH
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 8 796,00 8 163,00
-7,2%
17 588,00
115,5%
23 535,00
33,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -4 190,00 -14 814,00
---
-2 623,00
---
9 302,00
---
Zysk (strata) brutto 69 023,00 40 593,00
-41,2%
164 108,00
304,3%
15 015,00
-90,9%
Zysk (strata) netto 53 400,00 32 648,00
-38,9%
137 582,00
321,4%
13 645,00
-90,1%
Amortyzacja 1 570,00 1 802,00
14,8%
1 951,00
8,3%
1 429,00
-26,8%
Aktywa 330 281,00 337 656,00
2,2%
472 061,00
39,8%
495 077,00
4,9%
Kapitał własny 160 604,00 193 252,00
20,3%
330 836,00
71,2%
344 481,00
4,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 11,09 13,34
20,3%
22,84
71,2%
23,79
4,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 3,69 2,25
-38,9%
9,50
321,5%
0,94
-90,1%