O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.25, godz. 14:09
kontakt
APS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 9 618,00 10 573,00
9,9%
10 471,00
-1,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 582,00 1 397,00
140,0%
2 168,00
55,2%
Zysk (strata) brutto 1 033,00 1 552,00
50,2%
1 998,00
28,7%
Zysk (strata) netto 1 132,00 1 020,00
-9,9%
1 638,00
60,6%
Amortyzacja 89,00 122,00
37,1%
198,00
62,3%
Aktywa 23 110,00 20 447,00
-11,5%
23 279,00
13,9%
Kapitał własny 8 939,00 9 959,00
11,4%
11 597,00
16,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,69 1,88
11,4%
2,19
16,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,21 0,19
-9,8%
0,31
60,1%