O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.27, godz. 23:46
kontakt
FEERUM
Półroczne nieskonsolidowane
 2020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 67 021,00 54 502,00
-18,7%
32 766,00
-39,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 9 784,00 3 480,00
-64,4%
1 226,00
-64,8%
Zysk (strata) brutto 9 895,00 2 244,00
-77,3%
1 004,00
-55,3%
Zysk (strata) netto 9 289,00 2 132,00
-77,0%
530,00
-75,1%
Amortyzacja 4 694,00 3 584,00
-23,6%
3 396,00
-5,2%
Aktywa 242 136,00 187 159,00
-22,7%
178 461,00
-4,6%
Kapitał własny 121 715,00 106 654,00
-12,4%
106 702,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 12,76 11,18
-12,4%
11,19
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,97 0,22
-77,0%
0,06
-75,0%