O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.14, godz. 17:03
kontakt
FEERUM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 12 718,00 17 024,00
33,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 206,00 63,00
-94,8%
Zysk (strata) brutto 2 142,00 15,00
-99,3%
Zysk (strata) netto 2 204,00 3,00
-99,9%
Amortyzacja 1 869,00 1 823,00
-2,5%
Aktywa 180 534,00 159 128,00
-11,9%
Kapitał własny 112 926,00 112 928,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 11,84 11,84
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,23 0,00
---