O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.08, godz. 04:42
kontakt
FEERUM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 21 994,00 20 186,00
-8,2%
16 695,00
-17,3%
13 606,00
-18,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 547,00 1 419,00
159,4%
4 242,00
198,9%
1 936,00
-54,4%
Zysk (strata) brutto 427,00 1 257,00
194,4%
2 659,00
111,5%
1 099,00
-58,7%
Zysk (strata) netto 247,00 994,00
302,4%
2 153,00
116,6%
873,00
-59,5%
Amortyzacja 1 698,00 1 680,00
-1,1%
1 678,00
-0,1%
1 740,00
3,7%
Aktywa 178 461,00 174 973,00
-2,0%
169 951,00
-2,9%
177 497,00
4,4%
Kapitał własny 106 702,00 107 696,00
0,9%
109 849,00
2,0%
110 721,00
0,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 11,19 11,29
0,9%
11,52
2,0%
11,61
0,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,03 0,10
300,0%
0,23
117,3%
0,09
-59,3%