O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.02, godz. 14:53
kontakt
IMS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 9 970,00 9 674,00
-3,0%
14 089,00
45,6%
9 955,00
-29,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 851,00 736,00
-60,2%
1 917,00
160,5%
1 095,00
-42,9%
Zysk (strata) brutto 1 835,00 311,00
-83,1%
1 832,00
489,1%
664,00
-63,8%
Zysk (strata) netto 1 308,00 144,00
-89,0%
1 389,00
864,6%
393,00
-71,7%
Amortyzacja 1 232,00 1 233,00
0,1%
1 292,00
4,8%
1 304,00
0,9%
Aktywa 89 617,00 91 798,00
2,4%
101 938,00
11,0%
101 418,00
-0,5%
Kapitał własny 39 670,00 39 973,00
0,8%
47 143,00
17,9%
47 536,00
0,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,28 1,24
-3,0%
1,46
17,9%
1,47
0,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,04 0,00
-90,5%
0,04
975,0%
0,01
-72,1%