O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.02, godz. 04:09
kontakt
ASSECOSEE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-09-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 7 309,00 7 309,00
0,0%
32 701,00
347,4%
23 096,00
-29,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 187,00 -1 187,00
---
26 071,00
---
16 263,00
-37,6%
Zysk (strata) brutto 2 327,00 2 327,00
0,0%
30 033,00
1 190,6%
16 540,00
-44,9%
Zysk (strata) netto 1 700,00 1 700,00
0,0%
27 554,00
1 520,8%
15 656,00
-43,2%
Amortyzacja 231,00 231,00
0,0%
256,00
10,8%
228,00
-10,9%
Aktywa 729 330,00 729 330,00
0,0%
822 219,00
12,7%
780 193,00
-5,1%
Kapitał własny 683 842,00 683 842,00
0,0%
711 454,00
4,0%
727 166,00
2,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 13,18 13,18
0,0%
13,71
4,0%
14,01
2,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,03 0,03
0,0%
0,53
1 509,1%
0,30
-43,1%