O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.03.02, godz. 01:29
kontakt
ASSECOSEE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 23 096,00 60 884,00
163,6%
16 138,00
-73,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 16 263,00 52 862,00
225,0%
9 441,00
-82,1%
Zysk (strata) brutto 16 540,00 50 891,00
207,7%
10 028,00
-80,3%
Zysk (strata) netto 15 656,00 50 341,00
221,5%
9 098,00
-81,9%
Amortyzacja 228,00 222,00
-2,6%
225,00
1,4%
Aktywa 780 193,00 821 162,00
5,3%
756 777,00
-7,8%
Kapitał własny 727 166,00 701 799,00
-3,5%
710 955,00
1,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 14,01 13,52
-3,5%
13,70
1,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,30 0,97
221,2%
0,18
-82,0%