O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.05.29, godz. 13:58
kontakt
ARENAPL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -190,00 -134,00
---
-168,00
---
-126,00
---
Zysk (strata) brutto -239,00 -60,00
---
-413,00
---
-149,00
---
Zysk (strata) netto -249,00 -54,00
---
-296,00
---
-43,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 60 207,00 60 233,00
0,0%
60 008,00
-0,4%
14 336,00
-76,1%
Kapitał własny 56 864,00 56 810,00
-0,1%
58 364,00
2,7%
12 628,00
-78,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,75 0,75
-0,1%
0,77
2,8%
0,16
-79,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 -0,00
---
-0,00
---
-0,00
---