O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.10, godz. 16:11
kontakt
SUNTECH
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 5 963,00 6 511,00
9,2%
12 897,00
98,1%
7 784,00
-39,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 010,00 917,00
-9,2%
5 365,00
485,1%
1 577,00
-70,6%
Zysk (strata) brutto 1 233,00 1 820,00
47,6%
4 884,00
168,4%
1 166,00
-76,1%
Zysk (strata) netto 1 233,00 1 820,00
47,6%
3 923,00
115,5%
1 166,00
-70,3%
Amortyzacja 96,00 79,00
-17,7%
-1,00
---
54,00
---
Aktywa 18 236,00 20 517,00
12,5%
29 394,00
43,3%
31 002,00
5,5%
Kapitał własny 14 367,00 16 187,00
12,7%
20 118,00
24,3%
21 284,00
5,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,90 1,02
12,8%
1,26
24,2%
1,34
5,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,08 0,11
48,1%
0,25
115,8%
0,07
-70,3%