O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.19, godz. 05:00
kontakt
TRANSPOL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 11 364,00 10 275,00
-9,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 022,00 1 232,00
20,5%
Zysk (strata) brutto 3 585,00 526,00
-85,3%
Zysk (strata) netto 2 854,00 375,00
-86,9%
Amortyzacja 1 853,00 1 925,00
3,9%
Aktywa 173 558,00 166 981,00
-3,8%
Kapitał własny 120 886,00 111 873,00
-7,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 5,29 4,90
-7,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,12 0,02
-87,2%