O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.10.02, godz. 17:14
kontakt
EKOPOL
Półroczne skonsolidowane
 2020-06-302021-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 52 290,00 105 161,00
101,1%
177 429,00
68,7%
136 384,00
-23,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 485,00 2 837,00
484,9%
2 248,00
-20,8%
830,00
-63,1%
Zysk (strata) brutto 440,00 2 803,00
537,0%
2 166,00
-22,7%
722,00
-66,7%
Zysk (strata) netto 340,00 2 288,00
572,9%
1 733,00
-24,3%
622,00
-64,1%
Amortyzacja 609,00 596,00
-2,1%
593,00
-0,5%
566,00
-4,6%
Aktywa 29 507,00 37 394,00
26,7%
43 464,00
16,2%
38 398,00
-11,7%
Kapitał własny 11 401,00 13 993,00
22,7%
16 696,00
19,3%
17 461,00
4,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,54 5,57
22,7%
6,64
19,3%
6,95
4,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,14 0,91
574,1%
0,69
-24,3%
0,25
-64,0%