O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.25, godz. 04:20
kontakt
HYDRAPRES
Roczne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-312022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 37 815,00 26 352,00
-30,3%
32 618,00
23,8%
43 543,00
33,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 340,00 198,00
-41,8%
461,00
132,8%
-578,00
---
Zysk (strata) brutto 48,00 191,00
297,9%
289,00
51,3%
-1 088,00
---
Zysk (strata) netto 24,00 157,00
554,2%
284,00
80,9%
-1 087,00
---
Amortyzacja 2 070,00 1 751,00
-15,4%
1 487,00
-15,1%
1 545,00
3,9%
Aktywa 34 436,00 29 321,00
-14,9%
31 198,00
6,4%
35 260,00
13,0%
Kapitał własny 19 450,00 19 607,00
0,8%
19 891,00
1,4%
18 805,00
-5,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,54 0,55
0,9%
0,55
1,5%
0,52
-5,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
300,0%
0,01
100,0%
-0,03
---