O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.25, godz. 21:17
kontakt
HYDRAPRES
Półroczne skonsolidowane
 2021-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 16 039,00 22 238,00
38,6%
20 474,00
-7,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 984,00 702,00
-28,7%
-2 012,00
---
Zysk (strata) brutto 911,00 572,00
-37,2%
-2 614,00
---
Zysk (strata) netto 911,00 519,00
-43,0%
-2 628,00
---
Amortyzacja 775,00 755,00
-2,6%
798,00
5,7%
Aktywa 28 795,00 36 945,00
28,3%
33 546,00
-9,2%
Kapitał własny 19 714,00 19 682,00
-0,2%
15 454,00
-21,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,55 0,55
-0,2%
0,43
-21,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 0,01
-44,0%
-0,07
---