O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.10.02, godz. 07:07
kontakt
HYDRAPRES
Półroczne nieskonsolidowane
 2020-06-302021-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 12 695,00 16 043,00
26,4%
22 053,00
37,5%
20 478,00
-7,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 398,00 930,00
133,7%
667,00
-28,3%
-2 105,00
---
Zysk (strata) brutto 409,00 812,00
98,5%
496,00
-38,9%
-2 707,00
---
Zysk (strata) netto 409,00 812,00
98,5%
443,00
-45,4%
-2 707,00
---
Amortyzacja 897,00 775,00
-13,6%
755,00
-2,6%
798,00
5,7%
Aktywa 28 877,00 29 480,00
2,1%
37 586,00
27,5%
34 181,00
-9,1%
Kapitał własny 19 860,00 20 419,00
2,8%
20 334,00
-0,4%
16 097,00
-20,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,55 0,57
2,7%
0,57
-0,4%
0,45
-20,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,02
109,1%
0,01
-47,8%
-0,08
---