O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.06.18, godz. 14:38
kontakt
HYDRAPRES
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 9 841,00 9 085,00
-7,7%
8 190,00
-9,9%
7 980,00
-2,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 169,00 -1 437,00
---
-1 222,00
---
-1 092,00
---
Zysk (strata) brutto -1 555,00 -1 667,00
---
-1 486,00
---
-1 204,00
---
Zysk (strata) netto -1 555,00 -1 667,00
---
-1 483,00
---
-1 204,00
---
Amortyzacja 422,00 422,00
0,0%
399,00
-5,5%
422,00
5,8%
Aktywa 34 181,00 30 319,00
-11,3%
29 429,00
-2,9%
32 438,00
10,2%
Kapitał własny 16 097,00 14 430,00
-10,4%
12 845,00
-11,0%
11 744,00
-8,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,45 0,40
-10,3%
0,36
-11,2%
0,33
-8,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,04 -0,05
---
-0,04
---
-0,03
---