O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.01, godz. 21:21
kontakt
HYDRAPRES
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 10 841,00 11 885,00
9,6%
9 605,00
-19,2%
10 637,00
10,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 525,00 37,00
-93,0%
-1 280,00
---
-936,00
---
Zysk (strata) brutto 454,00 -82,00
---
-1 497,00
---
-1 152,00
---
Zysk (strata) netto 401,00 -82,00
---
-1 443,00
---
-1 152,00
---
Amortyzacja 397,00 405,00
2,0%
385,00
-4,9%
376,00
-2,3%
Aktywa 37 586,00 38 983,00
3,7%
35 261,00
-9,5%
35 629,00
1,0%
Kapitał własny 20 334,00 20 253,00
-0,4%
18 809,00
-7,1%
17 652,00
-6,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,57 0,56
-0,4%
0,52
-7,3%
0,49
-6,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 -0,00
---
-0,04
---
-0,03
---