O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.25, godz. 01:50
kontakt
RANKPROGR
Półroczne nieskonsolidowane
 2020-06-302021-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 2 808,00 3 433,00
22,3%
4 299,00
25,2%
10 532,00
145,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -3 138,00 -3 231,00
---
-3 473,00
---
1 244,00
---
Zysk (strata) brutto -12 223,00 -842,00
---
2 268,00
---
2 890,00
27,4%
Zysk (strata) netto -11 280,00 1 047,00
---
5 182,00
394,9%
5 595,00
8,0%
Amortyzacja 231,00 258,00
11,7%
260,00
0,8%
226,00
-13,1%
Aktywa 784 653,00 769 120,00
-2,0%
830 762,00
8,0%
887 268,00
6,8%
Kapitał własny 67 363,00 59 648,00
-11,5%
48 769,00
-18,2%
32 859,00
-32,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,81 1,60
-11,5%
1,31
-18,2%
0,88
-32,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,30 0,03
---
0,14
396,4%
0,15
7,9%