O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.05.29, godz. 20:41
kontakt
ATAL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 469 372,00 377 922,00
-19,5%
403 890,00
6,9%
189 351,00
-53,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 83 668,00 82 898,00
-0,9%
134 003,00
61,6%
64 982,00
-51,5%
Zysk (strata) brutto 93 028,00 77 828,00
-16,3%
138 170,00
77,5%
69 402,00
-49,8%
Zysk (strata) netto 75 325,00 62 877,00
-16,5%
111 654,00
77,6%
56 487,00
-49,4%
Amortyzacja 730,00 768,00
5,2%
804,00
4,7%
828,00
3,0%
Aktywa 3 294 946,00 3 176 024,00
-3,6%
3 156 097,00
-0,6%
3 209 751,00
1,7%
Kapitał własny 1 090 833,00 1 153 710,00
5,8%
1 265 419,00
9,7%
1 321 906,00
4,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 28,18 29,80
5,8%
32,69
9,7%
34,14
4,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,95 1,62
-16,5%
2,88
77,6%
1,46
-49,4%