O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.28, godz. 03:35
kontakt
HUBTECH
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-09-302022-12-312023-03-312023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 183,00 1 154,00
-2,5%
1 168,00
1,2%
1 182,00
1,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 227,00 -20,00
---
106,00
---
82,00
-22,6%
Zysk (strata) brutto 229,00 -25,00
---
99,00
---
82,00
-17,2%
Zysk (strata) netto 200,00 -25,00
---
99,00
---
57,00
-42,4%
Amortyzacja 133,00 123,00
-7,5%
102,00
-17,1%
93,00
-8,8%
Aktywa 169 257,00 167 998,00
-0,7%
168 132,00
0,1%
167 868,00
-0,2%
Kapitał własny 158 345,00 158 261,00
-0,1%
158 360,00
0,1%
158 417,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,34 0,34
0,0%
0,34
0,0%
0,34
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---