O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.20, godz. 06:00
kontakt
FASTFIN
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 457,00 456,00
-0,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -166,00 -176,00
---
Zysk (strata) brutto -166,00 -176,00
---
Zysk (strata) netto -166,00 -176,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
Aktywa 1 743,00 1 673,00
-4,0%
Kapitał własny -18 786,00 330,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,75 0,01
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,01
---