O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.27, godz. 11:27
kontakt
LARQ
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-06-302023-09-302023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 97,00 97,00
0,0%
96,00
-1,0%
101,00
5,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -128,00 -128,00
---
-109,00
---
154,00
---
Zysk (strata) brutto 11 357,00 11 357,00
0,0%
432,00
-96,2%
2 713,00
528,0%
Zysk (strata) netto 8 685,00 8 685,00
0,0%
316,00
-96,4%
2 226,00
604,4%
Amortyzacja 33,00 33,00
0,0%
33,00
0,0%
33,00
0,0%
Aktywa 61 565,00 61 565,00
0,0%
61 866,00
0,5%
63 843,00
3,2%
Kapitał własny 51 453,00 51 453,00
0,0%
51 780,00
0,6%
54 006,00
4,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,94 3,94
0,0%
3,94
-0,2%
4,11
4,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,67 0,67
0,0%
0,02
-96,4%
0,17
604,2%