O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.28, godz. 19:37
kontakt
LARQ
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 103,00 42,00
-59,2%
86,00
104,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -90,00 -3 462,00
---
-258,00
---
Zysk (strata) brutto -1 588,00 -1 677,00
---
1 833,00
---
Zysk (strata) netto -1 315,00 -2 017,00
---
1 431,00
---
Amortyzacja 33,00 33,00
0,0%
33,00
0,0%
Aktywa 50 404,00 51 465,00
2,1%
52 683,00
2,4%
Kapitał własny 42 972,00 40 991,00
-4,6%
42 516,00
3,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,34 3,18
-4,6%
3,30
3,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,10 -0,16
---
0,11
---