O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.05.29, godz. 11:59
kontakt
01CYBATON
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 305,00 3 901,00
1 179,0%
1 480,00
-62,1%
3 528,00
138,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 555,00 614,00
-60,5%
474,00
-22,8%
265,00
-44,1%
Zysk (strata) brutto 1 566,00 618,00
-60,5%
93,00
-85,0%
285,00
206,5%
Zysk (strata) netto 1 566,00 618,00
-60,5%
93,00
-85,0%
285,00
206,5%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 128 477,00 134 287,00
4,5%
132 496,00
-1,3%
136 962,00
3,4%
Kapitał własny 127 599,00 128 217,00
0,5%
127 616,00
-0,5%
127 947,00
0,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 7,78 7,82
0,5%
7,79
-0,5%
7,81
0,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,10 0,04
-60,4%
0,01
-84,2%
0,02
183,3%