O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.23, godz. 07:06
kontakt
CFI
Roczne nieskonsolidowane
 2021-12-312021-12-312022-12-312023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 562,00 1 562,00
0,0%
2 523,00
61,5%
3 945,00
56,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 354,00 -1 354,00
---
539,00
---
1 015,00
88,3%
Zysk (strata) brutto -7 670,00 -7 670,00
---
668,00
---
281,00
-57,9%
Zysk (strata) netto -9 875,00 -9 875,00
---
718,00
---
288,00
-59,9%
Amortyzacja 178,00 178,00
0,0%
163,00
-8,4%
147,00
-9,8%
Aktywa 912 797,00 912 797,00
0,0%
912 138,00
-0,1%
912 006,00
-0,0%
Kapitał własny 858 386,00 858 386,00
0,0%
859 104,00
0,1%
859 391,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,31 0,31
0,0%
0,31
0,0%
0,31
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 -0,00
---
0,00
---
0,00
---