O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.16, godz. 10:36
kontakt
CFI
Półroczne skonsolidowane
 2021-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 59 624,00 97 139,00
62,9%
119 875,00
23,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -96 073,00 8 286,00
---
29 410,00
254,9%
Zysk (strata) brutto -112 927,00 -12 871,00
---
30 003,00
---
Zysk (strata) netto -116 993,00 -13 267,00
---
25 656,00
---
Amortyzacja 3 241,00 4 109,00
26,8%
4 055,00
-1,3%
Aktywa 1 659 225,00 1 587 092,00
-4,3%
1 573 180,00
-0,9%
Kapitał własny 936 353,00 795 259,00
-15,1%
828 101,00
4,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,34 0,29
-15,0%
0,30
4,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,04 -0,00
---
0,01
---