O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.18, godz. 19:22
kontakt
ORZLOPONY
Półroczne nieskonsolidowane
 2021-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 6 166,00 6 676,00
8,3%
8 269,00
23,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 593,00 1 643,00
3,1%
1 520,00
-7,5%
Zysk (strata) brutto 1 441,00 1 503,00
4,3%
1 341,00
-10,8%
Zysk (strata) netto 1 251,00 1 188,00
-5,0%
1 011,00
-14,9%
Amortyzacja 995,00 1 063,00
6,8%
852,00
-19,8%
Aktywa 21 358,00 21 804,00
2,1%
24 631,00
13,0%
Kapitał własny 2 750,00 8 655,00
214,7%
10 996,00
27,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,26 0,82
214,7%
1,04
27,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,12 0,11
-5,1%
0,10
-15,2%