O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.14, godz. 09:24
kontakt
ORZLOPONY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 4 882,00 3 751,00
-23,2%
3 504,00
-6,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 913,00 895,00
-2,0%
784,00
-12,4%
Zysk (strata) brutto 800,00 797,00
-0,4%
628,00
-21,2%
Zysk (strata) netto 597,00 784,00
31,3%
456,00
-41,8%
Amortyzacja 442,00 515,00
16,5%
517,00
0,4%
Aktywa 32 878,00 33 198,00
1,0%
45 663,00
37,5%
Kapitał własny 11 593,00 12 231,00
5,5%
12 687,00
3,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,09 1,15
5,5%
1,20
3,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,06 0,07
32,1%
0,04
-41,9%