O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.06.24, godz. 22:05
kontakt
ORZLOPONY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 4 677,00 4 882,00
4,4%
3 751,00
-23,2%
3 504,00
-6,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 942,00 913,00
-3,1%
895,00
-2,0%
784,00
-12,4%
Zysk (strata) brutto 827,00 800,00
-3,3%
797,00
-0,4%
628,00
-21,2%
Zysk (strata) netto 624,00 597,00
-4,3%
784,00
31,3%
456,00
-41,8%
Amortyzacja 422,00 442,00
4,7%
515,00
16,5%
517,00
0,4%
Aktywa 24 631,00 32 878,00
33,5%
33 198,00
1,0%
45 663,00
37,5%
Kapitał własny 10 996,00 11 593,00
5,4%
12 231,00
5,5%
12 687,00
3,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,04 1,09
5,4%
1,15
5,5%
1,20
3,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,06 0,06
-5,1%
0,07
32,1%
0,04
-41,9%