O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.10.03, godz. 18:36
kontakt
IDH
Roczne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-312022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 23 358,00 29 781,00
27,5%
21 307,00
-28,5%
-6 203,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 15 011,00 7 585,00
-49,5%
-76 071,00
---
-49 733,00
---
Zysk (strata) brutto 22 599,00 4 960,00
-78,1%
-70 538,00
---
-51 860,00
---
Zysk (strata) netto 22 976,00 4 060,00
-82,3%
-70 406,00
---
-51 860,00
---
Amortyzacja 0,00 192,00
---
512,00
166,7%
628,00
22,7%
Aktywa 92 135,00 83 619,00
-9,2%
73 413,00
-12,2%
11 014,00
-85,0%
Kapitał własny 61 909,00 46 078,00
-25,6%
-24 328,00
---
-76 188,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,44 3,78
9,7%
-1,99
---
-6,24
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,25 0,33
31,6%
-5,77
---
-4,25
---