O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.09, godz. 23:43
kontakt
SELENAFM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 272 458,00 273 304,00
0,3%
259 660,00
-5,0%
240 483,00
-7,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -8 728,00 -14 223,00
---
32 349,00
---
-5 296,00
---
Zysk (strata) brutto 12 925,00 7 179,00
-44,5%
73 031,00
917,3%
-9 723,00
---
Zysk (strata) netto 10 971,00 8 305,00
-24,3%
73 481,00
784,8%
-7 259,00
---
Amortyzacja 1 547,00 2 101,00
35,8%
2 080,00
-1,0%
2 298,00
10,5%
Aktywa 1 021 760,00 1 016 957,00
-0,5%
996 044,00
-2,1%
1 091 612,00
9,6%
Kapitał własny 451 442,00 459 747,00
1,8%
533 228,00
16,0%
525 968,00
-1,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 19,77 20,13
1,8%
23,35
16,0%
23,03
-1,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,48 0,36
-24,2%
3,22
784,1%
-0,32
---