O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.03, godz. 15:41
kontakt
HURTIMEX
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 2 096,00 2 916,00
39,1%
3 969,00
36,1%
2 893,00
-27,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 212,00 448,00
-63,0%
-942,00
---
-410,00
---
Zysk (strata) brutto 1 370,00 374,00
-72,7%
-1 219,00
---
-490,00
---
Zysk (strata) netto 1 370,00 374,00
-72,7%
-1 219,00
---
-490,00
---
Amortyzacja 43,00 44,00
2,3%
47,00
6,8%
40,00
-14,9%
Aktywa 20 860,00 21 487,00
3,0%
17 155,00
-20,2%
17 473,00
1,9%
Kapitał własny 5 823,00 6 196,00
6,4%
4 977,00
-19,7%
4 052,00
-18,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,18 0,19
6,2%
0,15
-19,6%
0,12
-18,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,04 0,01
-73,8%
-0,04
---
-0,02
---