O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.03.01, godz. 23:05
kontakt
FIGENE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -655,00 -583,00
---
-580,00
---
Zysk (strata) brutto -756,00 -7,00
---
-1 336,00
---
Zysk (strata) netto -753,00 -27,00
---
-547,00
---
Amortyzacja 78,00 63,00
-19,2%
63,00
0,0%
Aktywa 582 195,00 582 251,00
0,0%
582 658,00
0,1%
Kapitał własny 556 044,00 556 017,00
-0,0%
555 470,00
-0,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,58 2,58
0,0%
2,58
-0,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 0,00
---
-0,00
---