O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.06, godz. 08:36
kontakt
EMUZYKA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 16 655,00 15 911,00
-4,5%
16 413,00
3,2%
16 198,00
-1,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 212,00 1 140,00
-5,9%
1 631,00
43,1%
982,00
-39,8%
Zysk (strata) brutto 1 146,00 1 219,00
6,4%
1 561,00
28,1%
983,00
-37,0%
Zysk (strata) netto 921,00 983,00
6,7%
1 234,00
25,5%
819,00
-33,6%
Amortyzacja 353,00 363,00
2,8%
377,00
3,9%
404,00
7,2%
Aktywa 54 763,00 56 231,00
2,7%
61 495,00
9,4%
61 575,00
0,1%
Kapitał własny 43 292,00 44 275,00
2,3%
45 509,00
2,8%
46 327,00
1,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,06 3,13
2,3%
3,21
2,8%
3,27
1,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,06 0,07
6,2%
0,09
26,1%
0,06
-33,3%