O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.24, godz. 10:10
kontakt
MAKOLAB
Półroczne nieskonsolidowane
 2020-06-302021-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 23 979,00 25 583,00
6,7%
32 827,00
28,3%
38 698,00
17,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 816,00 968,00
-65,6%
1 866,00
92,8%
3 204,00
71,7%
Zysk (strata) brutto 3 087,00 835,00
-73,0%
2 189,00
162,2%
2 387,00
9,0%
Zysk (strata) netto 2 467,00 716,00
-71,0%
1 601,00
123,6%
1 854,00
15,8%
Amortyzacja 665,00 764,00
14,9%
650,00
-14,9%
699,00
7,5%
Aktywa 28 065,00 30 335,00
8,1%
33 164,00
9,3%
37 620,00
13,4%
Kapitał własny 18 741,00 20 148,00
7,5%
22 284,00
10,6%
25 503,00
14,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,68 2,88
7,5%
3,19
10,6%
3,65
14,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,35 0,10
-70,8%
0,23
122,3%
0,26
15,7%