O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.14, godz. 19:06
kontakt
MAKOLAB
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 18 966,00 15 808,00
-16,7%
17 792,00
12,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 301,00 -586,00
---
1 467,00
---
Zysk (strata) brutto 356,00 189,00
-46,9%
361,00
91,0%
Zysk (strata) netto 243,00 115,00
-52,7%
236,00
105,2%
Amortyzacja 362,00 318,00
-12,2%
279,00
-12,3%
Aktywa 37 620,00 35 637,00
-5,3%
36 973,00
3,7%
Kapitał własny 25 503,00 25 618,00
0,5%
25 854,00
0,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,65 3,67
0,5%
3,70
0,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,04 0,02
-54,3%
0,03
112,5%