O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.04, godz. 01:48
kontakt
MAKOLAB
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 14 956,00 18 312,00
22,4%
18 021,00
-1,6%
19 732,00
9,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -602,00 1 929,00
---
293,00
-84,8%
1 902,00
549,1%
Zysk (strata) brutto -531,00 2 266,00
---
247,00
-89,1%
2 031,00
722,3%
Zysk (strata) netto -495,00 1 976,00
---
226,00
-88,6%
1 611,00
612,8%
Amortyzacja 321,00 314,00
-2,2%
368,00
17,2%
337,00
-8,4%
Aktywa 33 164,00 36 091,00
8,8%
38 187,00
5,8%
39 444,00
3,3%
Kapitał własny 22 284,00 24 260,00
8,9%
24 347,00
0,4%
26 098,00
7,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,19 3,47
8,9%
3,48
0,4%
3,74
7,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,07 0,28
---
0,03
-88,7%
0,23
621,9%