O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.24, godz. 15:15
kontakt
SATIS
Roczne nieskonsolidowane
 2021-12-312021-12-312022-12-312023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 2 167,00 2 167,00
0,0%
2 523,00
16,4%
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 270 733,00 270 733,00
0,0%
-647,00
---
-7 234,00
---
Zysk (strata) brutto 270 841,00 270 841,00
0,0%
-647,00
---
-8 921,00
---
Zysk (strata) netto 270 841,00 270 841,00
0,0%
-647,00
---
-8 921,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 1 465,00 1 465,00
0,0%
867,00
-40,8%
2 069,00
138,6%
Kapitał własny 1 206,00 1 206,00
0,0%
559,00
-53,6%
-6 966,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,10 0,10
0,0%
0,05
-53,8%
-0,50
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 23,28 23,28
0,0%
-0,06
---
-0,64
---