O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.20, godz. 21:05
kontakt
MWTRADE
Roczne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-12-312022-12-312023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 4 030,00 1 791,00
-55,6%
1 283,00
-28,4%
678,00
-47,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2 293,00 -1 551,00
---
-2 260,00
---
-2 497,00
---
Zysk (strata) brutto -2 140,00 -1 535,00
---
-1 804,00
---
-2 191,00
---
Zysk (strata) netto -3 844,00 -609,00
---
-1 769,00
---
-2 352,00
---
Amortyzacja 123,00 98,00
-20,3%
136,00
38,8%
209,00
53,7%
Aktywa 103 555,00 69 018,00
-33,4%
36 834,00
-46,6%
28 911,00
-21,5%
Kapitał własny 61 217,00 60 608,00
-1,0%
29 448,00
-51,4%
27 096,00
-8,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 7,30 7,23
-1,0%
11,54
59,6%
10,62
-8,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,46 -0,07
---
-0,69
---
-0,92
---