O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.10, godz. 00:29
kontakt
VISION
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 28,00 -51,00
---
-18,00
---
Zysk (strata) brutto 28,00 -51,00
---
-194,00
---
Zysk (strata) netto 28,00 -51,00
---
-194,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 38,00 43,00
13,2%
37,00
-14,0%
Kapitał własny -2 044,00 -2 095,00
---
-2 289,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,00 -0,00
---
-0,01
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
---
0,00
---