O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.10.01, godz. 16:39
kontakt
REINO
Roczne skonsolidowane
 2020-12-312021-12-312021-12-312022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 3 506,00 10 664,00
204,2%
10 664,00
0,0%
14 175,00
32,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -3 178,00 649,00
---
649,00
0,0%
847,00
30,5%
Zysk (strata) brutto -3 844,00 671,00
---
671,00
0,0%
-880,00
---
Zysk (strata) netto -2 992,00 475,00
---
475,00
0,0%
-821,00
---
Amortyzacja 495,00 513,00
3,6%
513,00
0,0%
657,00
28,1%
Aktywa 28 562,00 60 718,00
112,6%
60 718,00
0,0%
60 253,00
-0,8%
Kapitał własny 19 822,00 40 464,00
104,1%
40 464,00
0,0%
39 643,00
-2,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,47 0,50
7,3%
0,50
0,0%
0,49
-2,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,07 0,01
---
0,01
0,0%
-0,01
---