O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.03.01, godz. 22:24
kontakt
REINO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-03-312023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 433,00 1 433,00
0,0%
1 561,00
8,9%
1 661,00
6,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 182,00 182,00
0,0%
10,00
-94,5%
-176,00
---
Zysk (strata) brutto 52,00 52,00
0,0%
-606,00
---
95,00
---
Zysk (strata) netto 57,00 57,00
0,0%
-551,00
---
83,00
---
Amortyzacja 126,00 126,00
0,0%
118,00
-6,3%
73,00
-38,1%
Aktywa 152 516,00 152 516,00
0,0%
150 499,00
-1,3%
151 414,00
0,6%
Kapitał własny 132 972,00 132 972,00
0,0%
132 421,00
-0,4%
132 504,00
0,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,65 1,65
0,0%
1,64
-0,4%
1,64
0,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
0,0%
-0,01
---
0,00
---