O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.07, godz. 03:28
kontakt
VOTUM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 25 234,00 8 851,00
-64,9%
38 287,00
332,6%
7 890,00
-79,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 17 983,00 3 269,00
-81,8%
16 394,00
401,5%
5 225,00
-68,1%
Zysk (strata) brutto 17 427,00 3 276,00
-81,2%
13 512,00
312,5%
7 081,00
-47,6%
Zysk (strata) netto 14 828,00 2 747,00
-81,5%
12 785,00
365,4%
6 933,00
-45,8%
Amortyzacja 412,00 442,00
7,3%
464,00
5,0%
473,00
1,9%
Aktywa 129 096,00 133 733,00
3,6%
150 824,00
12,8%
160 938,00
6,7%
Kapitał własny 76 933,00 79 680,00
3,6%
92 465,00
16,0%
99 398,00
7,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,41 6,64
3,6%
7,70
16,0%
8,28
7,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,24 0,23
-81,5%
1,06
365,1%
0,58
-45,7%