O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.06.20, godz. 03:49
kontakt
KREDYTIN
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 25 285,00 21 446,00
-15,2%
23 459,00
9,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 258,00 -995,00
---
-999,00
---
Zysk (strata) brutto 2 273,00 -2 191,00
---
-2 047,00
---
Zysk (strata) netto 2 435,00 -2 530,00
---
-747,00
---
Amortyzacja 868,00 882,00
1,6%
884,00
0,2%
Aktywa 384 855,00 396 209,00
3,0%
437 692,00
10,5%
Kapitał własny 79 114,00 76 584,00
-3,2%
75 067,00
-2,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,13 5,94
-3,2%
5,82
-2,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,19 -0,20
---
-0,06
---