O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.05.30, godz. 06:05
kontakt
HELIO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 59 130,00 61 150,00
3,4%
123 150,00
101,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 661,00 3 024,00
82,1%
9 616,00
218,0%
Zysk (strata) brutto -994,00 -29,00
---
8 192,00
---
Zysk (strata) netto -872,00 -51,00
---
6 595,00
---
Amortyzacja 872,00 860,00
-1,4%
920,00
7,0%
Aktywa 200 958,00 203 682,00
1,4%
235 455,00
15,6%
Kapitał własny 110 792,00 110 741,00
-0,0%
117 336,00
6,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 22,16 22,15
-0,0%
23,47
6,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,17 -0,01
---
1,32
---