O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.25, godz. 00:06
kontakt
ATREM
Półroczne nieskonsolidowane
 2021-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 38 727,00 64 725,00
67,1%
50 917,00
-21,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 814,00 2 188,00
168,8%
573,00
-73,8%
Zysk (strata) brutto 254,00 1 520,00
498,4%
25,00
-98,4%
Zysk (strata) netto -885,00 1 164,00
---
20,00
-98,3%
Amortyzacja 1 214,00 1 117,00
-8,0%
1 235,00
10,6%
Aktywa 107 290,00 114 354,00
6,6%
88 466,00
-22,6%
Kapitał własny 31 103,00 33 809,00
8,7%
34 180,00
1,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,37 3,66
8,7%
3,70
1,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,10 0,13
---
0,00
-98,4%