O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.28, godz. 02:45
kontakt
ATREM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-09-302022-12-312023-03-312023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 23 659,00 22 356,00
-5,5%
18 979,00
-15,1%
31 938,00
68,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 044,00 1 404,00
34,5%
-1 854,00
---
2 427,00
---
Zysk (strata) brutto 886,00 814,00
-8,1%
-2 150,00
---
2 175,00
---
Zysk (strata) netto 669,00 697,00
4,2%
-1 699,00
---
1 719,00
---
Amortyzacja 549,00 610,00
11,1%
611,00
0,2%
624,00
2,1%
Aktywa 101 597,00 86 444,00
-14,9%
77 600,00
-10,2%
88 466,00
14,0%
Kapitał własny 34 478,00 35 175,00
2,0%
33 475,00
-4,8%
34 180,00
2,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,74 3,81
2,0%
3,63
-4,8%
3,70
2,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,07 0,08
5,6%
-0,18
---
0,19
---