O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.17, godz. 21:48
kontakt
EUROTEL
Roczne skonsolidowane
 2020-12-312021-12-312022-12-312023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 427 385,00 490 244,00
14,7%
620 707,00
26,6%
433 268,00
-30,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 24 570,00 29 813,00
21,3%
39 263,00
31,7%
19 791,00
-49,6%
Zysk (strata) brutto 23 947,00 29 974,00
25,2%
50 161,00
67,3%
20 291,00
-59,5%
Zysk (strata) netto 19 586,00 24 259,00
23,9%
40 512,00
67,0%
16 287,00
-59,8%
Amortyzacja 12 943,00 12 802,00
-1,1%
13 159,00
2,8%
13 522,00
2,8%
Aktywa 173 166,00 184 634,00
6,6%
211 220,00
14,4%
184 674,00
-12,6%
Kapitał własny 82 706,00 83 725,00
1,2%
103 676,00
23,8%
78 919,00
-23,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 22,06 22,34
1,2%
27,66
23,8%
21,06
-23,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 5,22 6,47
23,9%
10,81
67,0%
4,34
-59,8%