O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.09, godz. 05:40
kontakt
MONNARI
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 71 783,00 64 243,00
-10,5%
91 255,00
42,0%
66 336,00
-27,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 850,00 8 617,00
365,8%
-2 302,00
---
-839,00
---
Zysk (strata) brutto 2 939,00 9 728,00
231,0%
-3 843,00
---
-149,00
---
Zysk (strata) netto 2 194,00 9 838,00
348,4%
-3 576,00
---
-274,00
---
Amortyzacja 805,00 880,00
9,3%
843,00
-4,2%
918,00
8,9%
Aktywa 251 126,00 249 279,00
-0,7%
263 489,00
5,7%
210 642,00
-20,1%
Kapitał własny 133 203,00 143 041,00
7,4%
139 190,00
-2,7%
138 896,00
-0,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,36 4,68
7,4%
4,55
-2,7%
4,54
-0,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,07 0,32
347,2%
-0,12
---
-0,01
---