O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.06, godz. 22:31
kontakt
INC
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 326,00 300,00
-8,0%
371,00
23,7%
294,00
-20,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -393,00 -322,00
---
-678,00
---
-374,00
---
Zysk (strata) brutto -408,00 167,00
---
-5 638,00
---
-900,00
---
Zysk (strata) netto -372,00 118,00
---
-5 897,00
---
-806,00
---
Amortyzacja 122,00 119,00
-2,5%
110,00
-7,6%
107,00
-2,7%
Aktywa 29 548,00 30 671,00
3,8%
24 927,00
-18,7%
24 557,00
-1,5%
Kapitał własny 23 017,00 23 135,00
0,5%
18 708,00
-19,1%
18 532,00
-0,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 38,22 38,42
0,5%
31,07
-19,1%
30,78
-0,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,62 0,20
---
-9,79
---
-1,34
---