O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.19, godz. 04:47
kontakt
MIRACULUM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 9 906,00 10 767,00
8,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -316,00 418,00
---
Zysk (strata) brutto -728,00 73,00
---
Zysk (strata) netto -714,00 159,00
---
Amortyzacja 291,00 297,00
2,1%
Aktywa 56 824,00 58 283,00
2,6%
Kapitał własny 22 819,00 22 979,00
0,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,55 0,55
0,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 0,00
---