O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.09, godz. 06:15
kontakt
ESKIMOS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 12 175,00 21 913,00
80,0%
20 417,00
-6,8%
12 116,00
-40,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 725,00 1 287,00
---
-3 888,00
---
-1 163,00
---
Zysk (strata) brutto -2 249,00 938,00
---
-4 750,00
---
-2 958,00
---
Zysk (strata) netto -2 249,00 938,00
---
-4 750,00
---
-2 958,00
---
Amortyzacja 467,00 0,00
---
454,00
---
450,00
-0,9%
Aktywa 42 971,00 54 323,00
26,4%
49 208,00
-9,4%
43 069,00
-12,5%
Kapitał własny -77 386,00 -76 448,00
---
-77 924,00
---
-80 882,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -3,74 -3,70
---
-3,77
---
-3,91
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,11 0,04
---
-0,23
---
-0,14
---