O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.06.19, godz. 16:43
kontakt
OEX
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-09-302023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 122,00 1 122,00
0,0%
3 233,00
188,1%
1 848,00
-42,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 170,00 -1 170,00
---
-812,00
---
-997,00
---
Zysk (strata) brutto -13,00 -13,00
---
-798,00
---
-733,00
---
Zysk (strata) netto 41,00 41,00
0,0%
-779,00
---
-536,00
---
Amortyzacja 112,00 112,00
0,0%
114,00
1,8%
112,00
-1,8%
Aktywa 192 770,00 192 770,00
0,0%
181 935,00
-5,6%
181 348,00
-0,3%
Kapitał własny 186 423,00 186 423,00
0,0%
175 676,00
-5,8%
175 141,00
-0,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 27,25 27,25
0,0%
25,68
-5,8%
25,60
-0,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,01
0,0%
-0,11
---
-0,08
---