O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.03, godz. 03:39
kontakt
LENA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 40 149,00 40 560,00
1,0%
48 689,00
20,0%
40 518,00
-16,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 365,00 3 027,00
28,0%
3 737,00
23,5%
2 783,00
-25,5%
Zysk (strata) brutto 2 607,00 2 909,00
11,6%
3 306,00
13,6%
2 770,00
-16,2%
Zysk (strata) netto 2 164,00 2 260,00
4,4%
2 666,00
18,0%
2 249,00
-15,6%
Amortyzacja 1 594,00 1 589,00
-0,3%
1 610,00
1,3%
1 653,00
2,7%
Aktywa 137 814,00 140 584,00
2,0%
142 927,00
1,7%
140 551,00
-1,7%
Kapitał własny 103 345,00 105 605,00
2,2%
108 271,00
2,5%
110 520,00
2,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,16 4,24
2,2%
4,35
2,5%
4,44
2,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,09 0,09
4,6%
0,11
17,6%
0,09
-15,9%