O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.20, godz. 03:13
kontakt
LENA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 38 373,00 39 303,00
2,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 671,00 2 756,00
64,9%
Zysk (strata) brutto 1 946,00 2 709,00
39,2%
Zysk (strata) netto 1 478,00 1 951,00
32,0%
Amortyzacja 1 631,00 1 627,00
-0,2%
Aktywa 138 757,00 137 603,00
-0,8%
Kapitał własny 107 023,00 108 974,00
1,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,30 4,38
1,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,06 0,08
32,2%